A14:138(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Mälösa torp och Kongzengh
uthi Wallentuna härad och Wallentuna sochn.


(Karttext:)
Sällnan tager emoth på denne sijdan.
Här möther fruu Chatarina Gyllenklous engh.
Hasla, Näsla och Grana sampt Tryninge och Skiählby uthi sama sochn mötha med sina fiähler.
Mälösa ägor tager här emoth.


Geometrice affmädt och uthrechnadht
af wndertechnadhe in anno 1689,
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.