A14:139                 Notarum explicatio.                         Tunnor. Kappar. Sommar la<ss>.

   Mälösa Kongz engh.
A. Består af fräckn och starrblandningh 1/2:a engien }
B. Af starrwall,                   }                                  }   390 lass.
   Af hårdwall,            lijka  }                                  }
C. Ähr och på denne engen en uhrfiäll som no 2 uthwijsar, den
   wällborne herr capitain leutnamten Natt och Dagh possiderar,
   hwar af kan fåss,                                                                                                11.
1. Oluff Olufsson, engzwachtaren.
D. Hafwer upbruukat ååker till eena åhrs uthsäde af swartmylla
   och leera,                                                       1 tunna. 16.
E. Andra åhretz uthsäde af samma jordmån,       1.          12.
                  Åhrligit uthsäde blifwer,                                           1.   14.
F. Hårdwalls engh, till                                                                                             3.