A14:140(Rubrik:)
Geometris charta öfwer Lindöö uthi Wallentu-
na härad och Wallentuna sochn.


(Karttext:)
Sank engh medh skugh der och der iblandh.
Ahl kierret.
Bara skarp mark.
Kierr medh småt byskie öfwer wext.
Obrukad.
Kier och små ahlar.
Småhagarna.
Swartmylla.
Swartmylla.
Wäster engien.
Gormyra.
Siöön Sorman.
Här ähr bara sanck kiärr att ingen kan här om sommaren öfwerkomma, som ähr öfwerwuxit me<d> små ahl buskar.
Bärgh med små tallskough iblandh.
Lill Gullengien.
Gullbron.
Runstenar.
Sand och mojordh.
Her Klingspore kommer denna krog till.
Starrwallz engh.
Stoor Gulleng<  >.