A14:141                  Notarum explicatio.                      Tunnor. Kappar. Sommar lass.

   Lindöö består af 6 hemman 36 7/24 öreslandh.
   Eena åhrs uthsäde till byen består af leer och jäsjordh, 41 tunna.
   Andra åhrs utsäde leerjordh,                                       22 tunnor.
   Uthi samma gierde moblandad leerjordh,                    14 tunnor.
   Till samma åhrs uthsäde lillgierde af lerjordh,               14 tunnor 7 kappar.
                 Engiarna.
   Stoora Gullengien starrwall                    }
   Lilla Gullengien och starwalls engh          }                                                346.
   Bormyra och starr med hardwall1 ibland }

   Till denne by finnes ingen notabel skoug uthan lijtet till gierdzell fångh och wedebrandh.
                         Grannarna.
1. Erich Johansson, 5 1/2 öres landh.                            6 tunnor 5 733/1742 kappar.
   Eena åhrs uthsäde,                                                   5 tunnor 17 6/871 kappar.
   Andra åhrs uthsäde uthi norrgierde,                          2 tunnor 6 kappar.
   Till samma åhrs uthsäde lillgierde,                             1 tunna 16 kappar.
   Uthi siöwreten no 1, uthsäde af leer och mojordh,
   Uthi no1, wäster äng wreten,
   Engiarna in alles till detta hemmanet äro som föllier. Wäster engien 14 lass, Gormyra 20 lass, Lilla}
   Gullengen 6 lass, Stora Gullengen 6 lass, siöö wreten 5 lass och uti små hagan 1 1/2 lass,              } 52 1/2.
2. Anders Persson, 11 öres landh.
   Eena åhrs uthsäde,                                                  12 tunnor 10 733/871.
   Andra åhrs uthsäde,                                                11 tunnor 2 12/871.
   Samma åhr uthsäde,                                                 4 tunnor 12 1/2 kappar.
   Siöwreten,                                                               1 tunna 8 kappar.
   Wästerengzwreten,                                                               18 kappar.
   Engiarna till detta hemmanet,                                                                                                       105.
3. Johan Erichsson, crono 5 1/2 öhreslandh, hafwer lijka uti åker och eng som no 1,                           52 1/2.
4. Mattz Mårttensson, 5 1/2 öresland, hafwer och lijka ägor såsom nästföregående,                            52 1/2.
5 Pehr Erichsson, 4 2/3 öhreslandh.
   Hafwer eena åhrs uthsäde,                            5 tunnor 12 281/327.
   Andra åhrs uthsäde,                                      1 tunna 26 kappar.
   Lillgierde till samma åhrs uthsäde,                  4 tunnor 22 498/2613.
   Siöwreten mojordh,                                                     24 kappar.
   Wästerengz wreten,                                       1 tunna.
                                                                       Åhrligit uthsäde.
   Engiarna in alles,                                                                                                                            44 18/33.
6. Crono, herr corpralen Behmens hemman 4 1/8 öres landh.
   Eena åhrs uthsäde                                        4 tunnor 24 664/871.
   Andra åhrs uthsäde,                                     4 tunnor 4 739/871.
   Lillgierde till samma åhrs uthsäde,                 1 tunna 14 kappar.
   Siöwreten ligger till hööslag och wästerengz wreten under fäfoot.
   Engiarna in alles som mästedells består af starrwall,                                                                        39 33/88.

____________
1Fel för hårdwall.