A14:145               Notarum explicatio.                                          Tunnor. Kappar. Sommar lass.

   Wallensiöö ähr allenast 1 cronohemman som Erich Johansson åboer,
   ähr 10 öhres landh.
A. Eena åhretz uthsäde af leer jordh,                        12 tunnor.
B. Andra åhretz uthsäde och leer jordh med moo ibland, 9.  24.
         Blifwer altså åhrligit uthsäde,                                                10.  28.
C. Stoorengen starrwalls engh med måssbottn,           40 lass}
D. Norrengen starrwalls engh,                                    10 lass}                        50.
   Till denne gårdh finnes nödtorfftigh gierdzle.
   Fångh och weedebrandh.