A14:148b(Karttext:)
Hårdwall till 3 9/13.
Angen1 Sylt löten.
Star wall till 11 1/13 lass.
Suhrsta ägor möta på denne sidan.
Gräfsta ägor möta på denne sidan.
Ler-jordh.
Grana agor2 möta här.
Mo jordh.
Obrukad.
Ler jordh.
Sidländig lerjordh.
Kalf hagar.
Lerjord.
Ängh.
Giälsta.
Ängh af måss botten.
Ler jord.
<W>ahlen-siöö ägor möta.
Moo och öhrjord.
Denne dhelen ar3 medh wijdebyske öfwer wäxt.
Moo och öhrjord.
Obrukat åker.
Obrukad.
Smedby ägor.


Lars Hoffstedt.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Reviderad in aprillis 1707.


_______________
1Fel för ängen.
2Fel för ägor.
3Fel för är.