A14:149                    Notarum explicatio.                             Lerjordh.  Sidländ.  Moo.           Star.
                                                                                    tunor.       lerjord.   och öhrjord. wall.
                                                                                                                    tunor..
                                                                                    cappor.   cappor.   cappor.     sommar lass.
   Gällsta består af 3 grannar á 24 öresland i bya-
   måhl.
Litter.
A. Hafwer åker dhet ena åhret i norra giärdet,               19.  28.    3.            2.  20.
B. Dhet andra åhrs uthsäde utsäde uti wästra giärdet,    10.  20.                    3.  16.
C. Lilla östra giärdet,                                                      2.    8.                    3.  24.
D. Wreetarna medh brukat och obrukat åker,                                             10.  16.
E. Stora byängen,                                                                                                        75 11/13.
F. Lilla ängen wästan för byn,                                                                                         9 3/13.
   Åhrliget uthsäde på hela byn medh wretar,                  16.  12.     1.  16.  10.   6.      83 1/13.
No.                      Grannarna.
1. Danwijkz hemman á 5 öresland, hafwer åker åhrligen, 3.  13 1/6.      10.   2.   2 2/3.  17 4/13.
2. Crono heman á 13 öresland, hafwer åker åhrligen,      8.  27 5/6.      26.   5.  16 1/3.  45.
3. Frälse hemman á 6 öresland, hafwer åhrligen,             4.    3.           12.   2.  16.      <    >

   Ing1 skogh eller muhlbete, ey heller flere
   lägenheter.
                                                                                                                                 Hard2. Star      
NB. En ängh nordan för giärdet, Sylt löten kallat.                                                        wall.    wall.
   Höö in alles på hela byn,                                                                                        3 9/13. 11 1/13.

___________
1Fel för ingen.
2Fel för hård.