A14:150b(Karttext:)
Kull och Nibble egor mötha på denne sijdan.
Norr engen.
Cellte jord.
Ledinge egor mötha här.
Hage till no 2.
Hage till torpet.
Hälgö siön.
Torpetz eng.
Kalboda torp.
Hage till no 2.
Hage till no 1.
Bysens uthmark af af god skog.
Hage till no 1.
Lilla Benhammar by.
God betes mark.
Röö mossen.
Hage.
Lill engen.
Eng till torpet.
Huusa egor mötha.
Stora Benhammars egor mötha här.
Löth engen.
Löfdahlen torp.
Snickaretorpet.
Eng till torpet.
Eng till torpet.
Hårdwall.
Stoor engen.
Klingesboda afgärda hemman på desse ägor.
Byn.
Eng till Klingzboa.
Wada siön.


Afmätt anno 1690 af
Jacob Torslund hwarföre
efter instuction swarar
Jacob Braun.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.