A14:154b(Rubrik:)
Wallentuhna härad, Ösby sochn och Hagsta herre gård.


             Notarum explicatio.
                                                                                Tunnor. Cappar.  Som-
                                                                                                            mar
   Hagsta herre gårdh består                                                                  lass höö.
   af 2:ne mantahl 16 örsland.
A. Hafwer ena åhrs uthsäde af örr och klap-
   per jord,                        24 tunnor 6 cappar.
B. Andra åhrs uthsäde är siöö-
   giärde som består af örr och
   klapperjord,                   13 tunnor.
C. Lillgiärde af örrjord,       6 tunnor 4 4/7.
D. Norrwreten af uthsäde som be-
   står af leer och örrjord, til    2.  16 cappar.
         Åhrligt uthsäde,                                                 22.  29 2/7.
E. Hööslag i storängen af hård och skiön
   wall,
F. Siööängen af samma slagz höö med
   litet starr ibland,
G. Lill engien af sama wall medh no 8.
   Skougz ängen af hårdwall och
   starr,
H. Humblegården.
   Trägården är J.
   Til denne gård finnes inhägnade skoughagar.
   No 1, biörk, grahn och tallskog.  No 2, är
   fullwuxen med stora biörkar.

No.
3. Ähr bethes skogz backan med
   medelmåttigt muhlebete.
          Torperna.
4. Timbermans torpet, ena åhrs
   uthsäde af moo och leerjord,  2 tunnor 16 cappar.
   Andra åhrs uthsäde,               3.           16 cappar.
               Åhrligen,                                                       3.
   Hööslag til,                                                                               14.
5. Sången, ena åhrs uthsäde af moo-
   jord,                                                     22 cappar.
   Andra åhrs uthsäde af dito
   jordmohn,                                1.
                Åhrligen,                                                           27.
   Hööslag af måswall, til                                                                8.
6. Kullen, ena åhrs uthsäde af moo,
   leer och sandjord, til                         2 tunnor 16.
   Andra åhrs uthsäde,                          1 tunna 20.
                 Åhrligen                                                      2.    2.
   Hööslag,


Geometrice afmädt och uth calculerat
af under technadhe pro anno 1688.
J. Strandman.


(Karttext:)
Skijsta tager här emoth.
Angarnsiön.
Mählsta2 ägor mötha.
Synnersta tager här emoth.
Biörk, gran och tallskogh.
Skiön skougzbacke.
Biörkhgen1.
Granby på denne sijdan.
Karby tager här emoth.
Skougz engien.
Röö måssan.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


______________
1Fel för biörkhagen.
2Fel för Måhlsta.