A14:156(Rubrik:)
Wallentuna häradh, Oszby1 sochn och Granby.


(Karttext:)
Öster giärdhe.
Årksta på denne sijdan.
Stoor engien.
Hagsta herre-gårdh tager her emoth.
Klappor och leerjordh.
Lill engien.
Sandjordh.
Sandjord.
Mojordh.
Örsta denne sijdan.
Afbrendt mark.
Små tall och gran-skough till wedbrandh.
Bara stubbar.
Hagsta herregårdh.
Karby.
Kiölinge proxime.
Små tall skough till wedhbrandh.
Limby boerne tager her emoth.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


Geometrice afmädt och uthrechnadt
af undertechnadhe, pro anno 1688.
J. Strandman.


_________________
1Fel för Öszby.