A14:157               Notarum explicatio.                                                                          Tunnor. Cappar.  Höö
                                                                                                                                                       somm<ar>
   Granby består af 3 hemman, 11 örsland.                                                                                       lass.
A. Ena åhretz uthsäde til heela byn uti wästergiärde af klapper och leerjord, 17 tunnor.
B. Andra åhretz utsäde uti östergierde af klapper och sandjord, sågachtigt,  15.  16.
O. Torp til denna byn som possideras under Hagsta herregård.
   2:ne stycken wretar om uthsäde, no 5 och 6,                                             2.  20.
C. Stoorängien, hård och skiönwallzäng om,                                              44 lass.
D. Lillängien af dito wall,                                                                           6 1/2 lass.
E. Roskar ägen af hård och starwal,                                                             4 lass.
                 Granarna.                                                                          ______________                54.
1. Erich Erichson, om 5 örsland.
   Ena åhrs uthsäde uti wästergärde,                                                         7.  23 3/11.
   Andra åhrs uthsäde uti östergiärde,                                                       6.  26 2/11.
   Än en wreth om uthsäde af sandjord,                                                    1.
               Åhrligt uthsäde,                                                                                           7.  24 8/11.
   Hööslag effter sitt öretahl i byn,                                                                                                    25.
2. Peer Andersson, om 5 öresland.
   Ena åhrs uthsäde uti wästergiärde,                                                           7.  23 3/11.
   Andra åhrs utsäde uti östergiärde,                                                            6.  26 2/11.
   Än en wreth om uthsäde af sandjord,                                                       1.  20.
               Åhrligt uthsäde,                                                                                           8.   2 8/11.
   Hööslag effter sitt öretahl i byn,                                                                                                    25.
3. Lars Peerson, 1/4 crono 1 örsland.
   Ena åhretz uthsäde,                                                                                 1.  17 5/11.
   Andra åhrs uthsäde uti östergiärde,                                                          1.      7/11.
                 Åhrligt uthsäde,                                                                                         1.   9 1/22.
   Hööslag af hård och skiönwall, til                                                                                                   5.
   Trångt muhlebete.

   NB. Abon1 på lilla hemmanet bekänner sielf uthsäde 2 1/4 tunna åhrligen,
   är annoterat wid skattläggningz platzen i Lunda den 28 november 1691.


____________
1Fel för åbon.