A14:158(Rubrik:)
Wahlentuna häradh, Hammarby sochn
och Wijk.


(Karttext:)
Tiursåcker möther på denne sijdan.
Äggieby tager här emoth.
Öster engien.
Wijboo wijken.
Runsten.
Kyrk-byn tager här wijdh.
Swartmylla.
Kyrk engien.
Rööjordh.
Grundh mojordh.
Ruun-sten.
Diur gårdz engien.
Bruneby möther på denne sijdan.


Geometrice afmädt och uträcknadt
af undertechnadt pro anno 1687.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.