A14:160(Rubrik:)
Wahlentuna häradh, Hammarby sochn
och Nibble.


(Karttext:)
Trynningen tager här emoth.
Äggby möther på denne sijdan.
Dywinge möther här.
Stoor engien.
Lill engien.
Äss siöön.
Ny engien.
Brunby tager emoth uppå denne sijdan.


Geometrice afmädt och uthräcknadt
af undertecknadt, pro anno 1687.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.