A14:161                  Notarum explicatio.

   Nibble beståår af 3 hemman 24 örslandh tillhoopa, alla lijka stoora,
   nu ihopa lagda och possideras aff herr commissarien Lorens Sringer 2 crono,
   1 frellse.
A. Hafwer ena åhrs uthsäde uthi norrgierdhe, örjordh medh moo iblandh.
B. Sumpigh åker,                                                                              18 tunnor.
   Andra åhrs uthsädhe uthi södher gierdhe af örr och moojordh,        17 tunnor.
   Åhrligit uthsädhe,                                                                                           17.  16.
                    Engiarna.
C. Hööslagh upp stoor engien af måssbottn till 19 lass skiönwallz höö, 5 lass in alles, 25 lass.
D. Måsswallz engh uthi norr åkren,                                                                           10 lass.
E. Lill engien starrwallz engh, till                                                                                16 lass.                      66.
F. Ny engien starrwallz engh, till                                                                                  9 lass.
   Bärgas gierdes höö åhrligen,                                                                                  12 lass.
   Till denne gårdh finnes allenast skough till giärdzell och wedbrandh.
   Odugligt muhlbete.

   NB. Effter dhen gambla chartan har flera ägor än dhenna
   dy skall har of ransakas resolverat pa skattlaggningen
   i Skihlsta den 10 juli 1690.