A14:170(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Skåhlhambra uthi Täby sochn, Wahlentuna häradh.


(Karttext:)
Smeeby äghor i Fresta sochn mötha.
Tall och graan skogh.
Harby äghor i Fresta sochn.
Ryhsbyla egor innom denne rågongh som är en afgiarda1 by på Skahlhambra2 äghor.
Fiskiare torpet.
Rysbyhle wijken.
Små tall och gran skogh.
Skåhlhambra torpet.
Beetz haga.
Ett 5 steena röör i Gubbackz tähct.
Skåhl-hambra.
Wahltuna siön.
Torslunda äghor i Täby sochn.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt anno 1688
aff
Petter Arosander.


_________________
1Fel för afgiärda.
2Fel för Skåhlhambra.