A14:172a(Rubrik:)
Valtuna härad, Frästa sochn och Grimsta.