A14:172b(Karttext:)
Sanda ägor möta.
Sand jordh.
Sand jordh.
Sand jordh.
Ängh af starrwall.
Skogen på denne sidan.
Lerjord något sidländ.
Ler jordh.
Norr wijken lacus.
Sandmo.
Sand jordh.
Skiällnora.(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Lars Hoffstedt.


(Under ramen:)
Reviderad in april 1707.
A. A.