A14:173                 Notarum explicatio.                           Lerjord. Sandjord. Sanblandad. Sandh-.    Sid-   .       Star-. Sälte-
                                                                               tunor.     tunor.        lerjordh.       moojord. landig1 ler-. wall.   wall.
                                                                               cappar. cappar.     cappar.        cappar.   jordh.          sommer.
                                                                                                                                                tunor.          lass.
                                                                                                                                                cappar.
   Grimsta består af 4 gårdar á 24 öresland
   i bya måhl.
Litter.
A. Hafwer åker dhet ena åhret,                                    17.  8.   15.    8.
B. Dhet andra åhrs uthsäde,                                                      11.  20.                    16.             9.   8.
C. Byängen,                                                                                                                                                 90.
   Uti skogzängar som intet äro mätte,
   Åhrliget uthsäde på hela byn,                                       8. 20.  13.  14.                      8.             4.  20.        90.  42.
No                Grannarna.
1. Frälsse under Rosenbergh, hafwer åker åhrligen,         3. 19.    5.  19 1/8.                 3. 10 1/3.   1.  29 2/3.  37 1/2.  17 1/2.
2. Frälsse under Skiällnora 6 öre, hafwer åker ahrligen2, 2.   5.    3.  11 1/2.                 2.              1.   5.        22 1/2.  10 1/2.
3. Crone heman á 4 öresland, hafwer åker åhrligen,        1. 14.   2.    7 2/3.                 1. 10 2/3.       24 2/3.   15.         7.
4. Frälsse á dito öresland, hafwer åker åhrligen,             1. 14.   2.    7 2/3.                 1. 10 2/3.       24 2/3.   15.         7.
   Frälse hemanen och crono gården
   hafwa hagar uti skogen derest
   frelse hemanen hafwa torp uti sina
   hage ställen men crone hemanet
   intet, men är tagit ifrån crono gårdens hage-
   ställe 1/3 spanland och lagt under fru sig ryttarens torp.
   Skoghen består af tall och något
   litet gran till smatt3 timber, så och
   giärdzel och wedebrandh nödtorftigt.
   sampt muhlbete medelmåttigt.
   Fiske litet uti Norwijkan. Inga
   flere lägenheter.


_______________
1Fel för sidländig.
2Fel för åhrligen.
3Fel för smått.