A14:174(Rubrik:)
Waltuna härad, Frästa sochn, Forneboda,
Rimstaholm och Fantebohlet.


(Karttext:)
Skiälnora ägor.
Fornboda.
Öhr jordh.
Ahlby ägor.
Lerblanda swartmylla.
Lerjordh.
Lerjordh.
Rimstaholm.
Engh till Rimstaholm och Sylta.
Betes haga.
Mojord.
Ler jordh.
Fantebohlet.
Rimstaholms siön.
Löötz ägor.


Lars Hoffstedtz.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Reviderad in aprilis 1707.
A. A.