A14:176(Rubrik:)
Waltuna härad, Frästa sochn, Sätra och Sylta.


(Karttext:)
Stora Sylta ägor möta.
Moo jordh.
Sylta.
Mojordh.
Kåcke topetz1 ägor.


Skiählno-ra äng.
Skällnora gårdz-skogh på denne sidan.
Fiätturn lacus.
Mojordh.
Skiählby ägor möta.
Sätra.
Mojordh.
Kalf-täppa.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Lars Hoffstedtz.


(Under ramen:)
Reviderad in april 1707.
A. A.


____________
1Fel för torpetz.