A14:177                   Notarum explicatio.                                    Moo och.  Håd1-.  Star
                                                                                          skogzjord. wall.      wall.
                                                                                          tunor.             somar
                                                                                            cappar.        lass.
A. Sättra, 1/8 cronohemman, hafwer åker dhet ena åhret,      3.
B. Dhet andra ahret2,                                                           5.  16.
C. Ängh, till                                                                                                     5.
   Åhrliget uthsäde,                                                               4.   8.                   5.
   Skogh till nödtorfften med Skiällnora sampt muhlbete.
   Fiske litet uti siön Fiätturn. Inga flere lägenheter.

           Beskrifningh öfwer Sylta.
ab. Sylta, 1/8 cronehemman, hafwer åker dhet ena ahret2,    4. 24.
ac. Dhet andra åhret,                                                           4.   2.
   Ängh tillopa medh Rimstaholm,                                                       5.
   Åhrliget uthsäde,                                                               4. 13.     5.
   Skogh och muhlbete i hop medh gården Skiälnora och
   dhe andra torpen. Intet fiske eller flere lägenheter.

______________
1Fel för hårdwall.
2Fel för åhret.