A14:179                    Notarum explicatio.                                Lerjord. Öhr-.   Dyn-       Hård.   Star.
                                                                                                     jordh.  ge jord.   wall.     wall.
                                                                                       tunor.     tunor.   tunor.        somer1
                                                                                       cappar. cappar. cappar.      lass.
   Smedeby består af 2 hemman á 24 1/3 öresland.
   Hafwer åker till åhrliget uthsäde i hela byn,                     8. 20.     6. 26.    1. 28.
Litter.
A. Byängen,                                                                                                           13 14/24.  8 3/27.
B. Diupängen mycket mager,                                                                                               10 22/27.
No.              Grannarna.
1. Crone á 9 öresland, blifwer åker till åhrliget uthsäde,     3.   6.    2. 14.         22.   5.          7.
2. Skatte hemman á 15 1/3 öresland, hafwer åker åhrligen, 5. 14.    4.  6.     1.   6.   8 14/27. 11 2/27.

   Skogen består af tall och gran till nodtörfftigt2
   giärdzel och wedebran, muhlbete medel-
   måttigt. Fiske alls intet, ey heller flere
   lägenheter.


______________
1Fel för sommarlass.
2Fel för nödtorfftigt.