A14:180(Rubrik:)
Waltuna härad, Frästa sochn och Kålsta.


(Karttext:)
Sandblandad moo.
Lerjordh.
Kålsa1.
Sandblandad mojor3.
Lerjordh.
Kåhlsta äng.
Angh2 till Forneboda.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Lars Hoffstedz.


(Under ramen:)
Reviderad in aprillis 1707.
A. A.


_______________
1Fel för Kålsta.
2Fel för ängh.
3Fel för mojord.