A14:181                      Notarum explicatio.                          Ler.     Sand-.  Star
                                                                                   jordh.  blanda.  wall.
                                                                                              mojord. sommar-
                                                                                  cappor. cappar. lass.
   Kåhlsta, 1/8 crone hemman
Litter.
A. Hafwer åker dhet ena åhret,                                    1. 26.    2. 12.
B. Dhet andra åhrs uthsäde,                                         1.   6.    1. 14.
C. Ängh, till                                                                                          16.
   Åhrliget uthsäde,                                                       1. 16.    1. 29.   16.

   Skogh och muhlbete medh gårdhen nödtorffigt.
   Inga flere lägenheter.