A14:182(Rubrik:)
Waltuna härad, Frästa sochn och Alby.


(Karttext:)
Skiälnora ladu-gårdz ägor möta.
Torslunda ägor möta.
Quarn siön.
Forne-boda ägor.
Mojordh.
Ahlby.
Fällbro ägor möta.
Lerjordh.
Lerjordh.
Mojordh.
Lerjordh.
Hagby siön.
Mojordh.
Mojordh.
Ängh.
Storsylta och Lilsylta ägor.
Skoghen består af såm1 tall och någet litet biörk.
Hagby ägor möta.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Lars Hoffstedtz.


(Under ramen:)
Reviderad in april 1707.
A. A.

___________
1Fel för små??