A14:183                     Notarum explicatio.                  Ler.     Moo.    Hård.  Star.
                                                                          jordh.   jordh.    wall.    wall.
                                                                          cappar. cappar.   somar
                                                                                                       lass.
   Ahlby, crone heman anslagit till rustningz
   stam för kiörcke herden mester Matias
   Wagner.
Litter.
A. Hafwer åker dhet ena åhret,                            10.   6.   3. 12.
B. Dhet andra åhrs uthsäde,                                   3. 26.   6. 24.
C. En wreet,                                                                      3.  4.
D. Ängh wedh byn,                                                                        40.  40.
   Åhrliget uthsäde,                                                7.          6. 20.   10.  40.

   Litet skogh består af tall och någet biörk
   som är instängd uti en haga, magert bete.
   Fiske nödtorfftigt. Inga flere requciter.