A15:Register[sid1]


UPPLAND.

Häradet.            Sochnen.                Hemmanen.                        Chartorne.
                                                                                                Numero    folio

                                                        Ekhollms kongz-
                                                            gårdz innägor                      1            1
                                                        Skogen till Ek-
                                                            hollmen med deß torp         2            3
                                                        Härjarö by
                                                                        samt1                       3            5
                                                        Österby
                         Weckholm2              Flasta by                                4            7
                                                        Nybo                                     5            9
                                                        Hällsta                                    6          11
                                                        Amnöby                                 7          13
                                                        Grysta by                               8          15
                                                        Säby                                      9          17
                                                                                9.
                                                        Kåhrsta                                 10          19
                         Willberga3               Råby samt4
Trögd                                               Häßleby                                11         21
eller rättare                                                                 2.
Treudda5           Lillkyrkia                 Mösa by                               12          23
härad.                                                                      1.
                        Lööth sochn6            Ramby                                  13          25
                                                        Littsberga by                         14          27
                                                                                2.
                        7-Vårfrukyrka sochn-7   Boglösa-Gånsta                    15          30
                        Boglösa sochn8        Stads-Gånestaby                  16         31
                                                        Boglösa by med4
                                                        Sätegården                           17         33
                                                                                3.
                                                        Tibble by                              18          35
                        Littzlena sochn9        Kromsta by                          19          37
                                                        Östersta                               20          39
                                                                                3.
            Dito härad            Hacksta sochn.                                    Hacksta by 21.


1 Därefter klammer som för ihop denna rad med föregående och nästa.
2 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Ekhollms t.o.m. Säby.
3 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Kåhrsta t.o.m. Häßleby.
4 Därefter klammer som för ihop denna rad med nästa.
5 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop alla socknar i nästa spalt (från Weckholm t.o.m. Littzlena).
6 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop de två hemmanen i nästa spalt.
7-7 Tillfogat senare, troligen syftande på Gånsta som verkar ha strukits under med samma penna.
8 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Boglösa t.o.m. Sätegården.
9 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop de tre raderna i nästa spalt (Tibble by t.o.m. Östersta).