A15:Register[sid2]


                        Härad.              Sochn.                     Hemman.                           Chartorne.
                                                                                                                        Numero    folio
                                                Hacksta1                  Hacksta by                           21         41
                                                                                Uppeby                                22         43
2-+Smedstorp, Kyhlås                                                                          2.
och Svartgeth.-2                                                          Ledingeby                             23         45
                                                                                Dräggesta by med2                24         47
                                                                                2-Hornö allmänning och torpen+                            +med.-2
                                                                                Gymminge                            25         49
                                                Wallby3                    Hånungby                             26         51
                                                                                Huusby
                                                                                  samt4                                   27         53
                        Trögd                                               Berg
                        eller rättare sagt                                   Ekenäs                                 28         55
                        Treudda5                                                                  6.
                        härad.                Torswij1                  Edeby                                  29          57
                                                                                Nafsta by                             30          59
2-+med Hammarsudd                                                                            2.
och Sisshammar.-2                         Husbysiutolft6          Ekholmsundz7
                                                                                Kongzgård                            31         61    +med.2
                                                                                                        1.
                                                                                Ryswij                                  32         63
                                                 Kongshusby8           Nibble                                  33         65
                                                                                Haksta                                  34         67
                                                                                Wåhlhammars by                  35         69
                                                                                                        4.
                                                 Ryyd sochn             Nibble                                  36         71
                                                                                                        1.
                                                 Nääs sochn9            Stäkes kongzgård                 37         73
                                                                                  10-Stäkes torpen der under
                                                                                  äre uti Sollentuna härad
                        Broo härad11                                      och Eeds sochn belägne
                                                                                  som finnas i boken Littera A
                                                 Nääs sochn alla          Numero Chartan, 61, folio-10
                                                    3 deße sist op-
                                                    tecknade                Skiählby                                38        75
                                                                                Syllta by                                39        77
                                                                                                        3.

                                                                                Summa          39            Chartor.

                                12-Reviderat ock folierat wid inventeringen
                                      den 22 Novembris Anno 1700.-12


1 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop de två hemmanen i nästa spalt.
2, 2-2 Tillfogat vid inventeringen år 1700.
3 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Ledingeby t.o.m. Ekenäs.
4 Därefter klammer som för ihop denna rad med föregående och nästa.
5 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop socknarna Hacksta t.o.m. Kongshusby i nästa spalt.
6 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop denna och följande rad i nästa spalt, dvs. Ekholmsundz Kongzgård.
7 Därefter klammer som för ihop denna rad med nästa.
8 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Ryswij t.o.m. Wåhlhammars by.
9 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Stäkes kongzgård t.o.m. Syllta by.
10-10 Med klammer på båda sidor om dessa fem rader i mindre stil. Sist verkar ett folionummer ha glömts bort.
11 Därefter vänsterpekande klammer som för ihop nästa spalts Ryyd t.o.m. (de båda) Nääs.
12-12 Jämför noterna med numret 2. Skrivet av samma hand som dessa tillägg.