A15:3


(Rubrik:)1

Skoghen till Ekholmen, och der å liggiande 3nne stycken torp under gården
                    i Trögd härad, och Weekholm sochn.


(Karttext:)2

Nybo torp
gammalt gålsto3
Eppelnääs grunde.
Haga
Haga
Efter denne utpricade linien begriper sig timmer skogen
Denne trackt effter wägen, och up till Österby Nässet, kallas Österby haga.
Österby enstaca gårdh
Häriarn består af 4 grannar och ligger i byegor medh Österby enstaka gårdh.
Österby Nääs tager här wijdh
4-Biörckfiärden Lacus-4


1 Uppe till höger foliosidnumret 3 och nere till höger kartnumret 2. Högst upp på sidan har tillfogats "Treudda eller Trögd härad Wekholm Sochn" och under detta i senare tid A15. Till höger om rubriken dessutom 15/250.
2 Några av denna kartas (ej transkriberade) markeringar hänför sig till föregående kartas Notarum Explicatio. Jfr slutet av den kartans transkriberade text.
3 Dvs. 'märken efter gärdsgård', eller möjligen 'tomt el. plats för gård'? Jfr SAOB G 1552 GÅRDS-STOD och S 12037 STOD sbst².
4-4 Står på ömse sidor om denna halvö, men kan höra samman att döma av den avstavningsliknande markeringen efter det första ordet.