A15:5


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Wekholm Sochn och
                Härearöö By.
              Sampt Österby


(Karttext:)

Korpbo torpar egor mötha
Amnöö och Ekholms skogh möther

Torp åkr
Detta torp hörer till Häriaröö
hwarest Häriaröö bona willia
wara rådande i skogen på
denne sijdan och, men förnekas
af Amnöö och Ekholmen

2-På denne tracht, sträcker sigh en skogzpark, ifrån byn
och neder till Ahlsättra torpet under Ekholmen.
Hwilken skogh hörer till denne by, men är till en
stoor deel afbrändh.-2

Kalf täppa
Österby
Kål
Trägårdh
Swijn wall
Kalf täppa

Häriaröö by
Kål
Kalf tompt
Kalf tompt
Kalf tompt
Kalf tompt
3-Härr bygning-3

linda
Sijdländ linda
oduglig mark

Afmätt in September Anno 1690 af Hans Barckhus
Häriaröö vdd
Engs wijken
Österby udd
Båthagz wijken4
Biörck fierden

5-Lilla Lindskär
Torp-holmen
Twe-göhlingen
Lind-holmen
Stora Lindskiär-5

Scala ulnarum


1 Uppe till höger på rubrikbladet står foliosidnumret 5 och nere till höger står kartnumret 3. Uppe till vänster om rubriken har (senare?) skrivits "Numero 8." och till höger om rubriken 15/200.
2-2 Skrivet på tvären till vänster.
3-3 Se SAOB H 833 HERRE-BYGGNING.
4 Den nutida Oxviken.
5-5 Dessa öar ligger i verkligheten ett gott stycke längre österut. De moderna namnen avviker delvis från dem på denna karta.