A15:63


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Kongzhuusby sochn och
                       Ryswij


(Karttext:)

Norrhammars egor mötha
Hacksta egor mötha
Torp egor till Huusby gårdh
Klåckar-bohle möther
Kråppholms torpets egor mötha

Stabo fiärden
Nibble egor mötha på denne sijdan

Tranhalsen

Nårhammars bona påsta2 att willia
gå i denne halfwa saldat3 w<r>eetn
effter kiällan

Kiälla
Soldat wreet
Soldath stuga
Kalf täppa

På denne trackt millan siöön, och litet åfwan för
soldattorpet, har skogs elden warit löös i detta åhr
den 17 Maij

Tall och gran skogh
linda
linda
Hårdh wall
Ryswij
Kalf haga

Stendörs berget
Torpstuga
Nible

Scala ulnarum

Afmätt in Julij Anno 1692
              af
    Hans Barckhus


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 63 och nere till höger kartnumret 32. Under foliosidnumret har (trol. med blyerts) antecknats 15/200.
2 Fel för påstå.
3 Fel för såldat.