A15:65


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Kongzhuusby sochn och
                     Nibble


(Karttext:)

Rysuij egor mötha
Kropholms torp egor mötha

Stabo fierden
Skieberga egor mötha
Kongshuusby bym:2

Tall och gran skogh
Hårdhwall
Soldat åker
Soldat stuga
Nibble

Scala ulnarum

Afmätt in Iulij Anno 1692
              af
    Hans Barckhus


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 65 och nere till höger kartnumret 33.
2 Ska troligen läsas "bymark" eller "bymål".