A15:67


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Kongzhuusby sochn och Haksta


(Karttext:)

Östersta egor mötha
Norhammars egor mötha
Rysuij egor mötha
Huusby egor mötha här

ahl kiärr
Sijdlända
2-Tuist platz-2
Hamp täppa
Hacksta gården
Kåhl täppa
Linda som har warit åker är nu medh ung granskog bewäxt
Skogzjordh
grund jordh

Detta stycke effter den guhla
linien, sades att Huusbyborna
hafua gifuit Hacksta låf att
instänga.

alnar
Scala ulnarum

Afmatt3 Anno 1692 in Iulij
              af
    Hans Barckhus


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 67 och nere till höger kartnumret 34. Under foliosidnumret har (trol. med blyerts) antecknats 15/200.
2-2 Dvs. omstridd mark; se SAOB T 3306 TVISTE-PLATS.
3 Fel för Afmätt.