A15:69


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Kongzhuusby sochn och Wåhl-
                      hammars by


(Karttext:)

Insiöö2
Solkesta egor mötha här
Eka egor mötha
Stabo fierden
Östersta egor mötha här
Huusby egor mötha

Starr och fräken-botten
Engzfall till Ox-haga torpet under Eeka.

Åker fiell till Enkulla torpet under Eka.
godh jordh
Moblanda leera
linda

Enkulla torpet
Kalf täppa
Kåhl täpa
Hemman 1:2:3
Sijdlända
Hårdhbruka jordh

Hårdhwall
Sijdländ jordh
Kalf
Hemman
Kalf
Wåhlhammar
wägen åth Weekholm so<c>hn
gierdz bake

Moblanda leera
grund jordh
godh jordh
godh jordh

grund jordh
Hårdhbruka leera
grund jordh
Sand och steenörblanda leera
linda
grund jo<r>dh
grund jordh
grund jordh

Långh kiärre
Högh kiärre
Kiär
Kiär
Kiär
Kiär
Såldat stuga
Kiär
Såldat åker
tårp åker
Backstuga

alnar
Scala ulnarum

Afmätt Anno 1692 in Iulij
              af
    Hans Barckhus


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 69 och nere till höger kartnumret 35. Under foliosidnumret har (trol. med blyerts) antecknats 15/200.
2 Västra delen av Hässlinge sjö? Jfr kartan A15:23.