A15:71


(Rubrik:)1

Broo häradh Rydh sochn och Nibble


(Karttext:)

Gälösta egor mötha
Skarfwen lacus

Öhrsta egor mötha
Nääsby egor
Sundby egor mötha

Rödning till betzmark
Häst haga
Duglig mark till åker på detta rum
Soldat stuga
Duglig mark till åkers uptagande
Swedh.
Kiär
Sweedh
Nibble dyna

Vthmark
Nibble
Kalf täppa

alnar
Scala ulnarum

Afmätt in Maij Anno 1690
            af
    Hans Barckhus


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 71 och nere till höger kartnumret 36. Under foliosidnumret har (trol. med blyerts) antecknats 15/200.