A15:73


(Rubrik:)1

Broo häradh Näß sochn Stäckets kongsgårdh


(Karttext:)

Fiskarholmen
Ströms engen
Stäcks fiälen
Torpet Öhn
god skog och muhlbete

Ekhammars egor mötha
Landwägen åth Eneköping
Ekhammers egor gå alt hijt in till
Torpet Backen
Stäckz Backen
Tibble wijken
Swedielan
Kiär
Betes haga som för waret eng
Swedieland
Mijlstolpe
Broo engen

Swedieland
Grönengen
små skogh
Wäderqwarn
Hem engen
Hägernes
Stor gran skog bru-kaß för hage
Hum-blegård
ladu gården
Stäcks gård
Man-gården
Trägård
Giörvähls fiälen
Arfz engen
Hage
Biskopz holmen
Färjestan
Stäcks sundet
Fogdens huus
Stäcks gamla slottz murar på denne holme
Stäcks torpens egor på denne sjdan

alnar
Scala ulnarum
Afmätt Anno 1690 af Iacob Torslund
förden skull efter unfången instruc<->
tion swarar
                    Jacob Braun


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 73 och nere till höger kartnumret 37.