A15:75


(Rubrik:)1

Broo häradh Näß sochn och: Skiählby


(Karttext:)

Åhlsta ägor mötha på denne sijdan.
Sylta ägor mötha på denne sijdan.
Broofiehlen
Frölunda ägor mötha på denne sijdan.
Askers ägor mötha här.

linda mojordh.
linda mojord.
linda
leerjord
linda
leerjord
leerjord.
Hafwer land.
Skougz backa.
leer och klapper-jordh
Steen
gruus
linda
linda
linda
Skählby.
Swartmylla
leer-jordh

Scala ulnarum

Lars Hoffstedt

Reviderat in Ianuarij 1707.
                                    A.A.


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 75 och nere till höger kartnumret 38.