A15:77


(Rubrik:)1

Broo häradh Nääs sochn och Syltaby


(Karttext:)

Ornässiön.
Raskebo ägor i Bro sochn mötha här
Ornäs ägor i Ryy sochn möter.
Tibble ägor mötha på denne sijdan.

Aspwijks ägor mötha här.
Åhlsta ägor mötha här.
Schälby ägor möther på denne sijdan.

Haga till No 2.
Haga till No 4.
Kierr som stundom kunna slåås
Godh gran skogh.
Haga till No 1.
Haga till No 2.
Torp till No 1 1/2 tunland
2-Quarn-siön.-2

Gran och tall buskar
Granskough någåt tall och timmerskog

Sand och grus jordh
Soldatetorpet.
Starck 3-spicke-leera-3
Stora landz vägen emellan Stockholm och Ene-kiöping.
Fiell till Eekhammar.
Sandh och gruus jordh.
mulljord
Leerjordh
Täppa affstängd från4 gier-det.
Sylta.
Leer och swartmylla
godh leerjord och swarttmylla
Kallff täppor

Scala ulnarum

5-Lars Hoffstedt-5


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 77 och nere till höger kartnumret 39. Längst ner till höger står "Reviderat in febr 1707. AA." Jfr A15:75, Skälby. Lite längre till vänster nedtill står något som kanske ska läsas "12. penningar".
2-2 Heter nu Lillsjön enligt topografiska kartan.
3-3 Se SAOB 9320 SPEKLERA.
4 å-ring av misstag även över r.
5-5 Kartografens signatur står vanligen nedtill på bladet, men här på mitten till höger.