A15:7


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Weckholm Sochn och Flasta
                       By

                           
(Karttext:)

Tompta egor mötha
Hälsta egor mötha här
Heesta ägor mötha
Grysta engsfiell möther
Häckelbo eng
Prästegårds engsfall
Säby engsfall möther
Nafsta eng

Skallug2 backe
Torp stuga
kalftäpa
Flasta by
trägå<r>d
oduglig mark till eng
linda som aldrig har warit åker
linda som aldrig har warit åker
Präst fiell3
Törnbo torpet till Ekholmen

Scala ulnarum
Afmätt in September Anno 1690
            af
    Hans Barckhus


1 Uppe till höger på sidan står folionumret 7 och nere till höger kartnumret 4Uppe till vänster om rubriken har (senare?) skrivits "Numero 11".
2 Kan också läsas stallug, men troligen att förstå som SAOB S 3439 SKALLIG, adj.² 6 a, dvs. 'trädlös, kal'.
3 Jfr SAOB F 694 FJÄLL, sbst.³.