A15:9


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Wekholm Sochn och Nybo


(Karttext:)

Ekholms egor mötha här
Amnöö egor mötha
Biörck-fierden

Linda
Kål
Kalftäpa
Nybo
Swedie landh
På denne tracht är
timber skogh, hwilken
af skogzelden är för-
skiembd
Torpet Lugne.

Emoth den röda iluminerade linien
gränsar Amnöö skogh, hwarest
Ekholmen och Nybo häfda och i samma
skogh, och hafwa ingen skildnadt sins
emellan.

alnar
Scala ulnarum

Afmätt in September Anno 1690
                   af
          Hans Barckhus


1 Uppe till höger står foliosidnumret 9 och nere till höger står kartnumret 5. Uppe till vänster om rubriken har (senare?) skrivits "Numero 9" och till höger om rubriken 15/200. (Nybos område ligger nu inom Veckholms skjutfält.)