A15:11


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Weckholm Sochn och Hällsta


(Karttext:)

Tompta egor
Flasta egor mötha här
Säby egor mötha här
Grysta engsfiel2
Häckelbo eng möther här

trägård och kåhltäpa
Hällsta
Torp till Saby3

Scala ulnarum

Afmätt in September Anno 1690
                   af
          Hans Barckhus


1 Uppe till höger står foliosidnumret 11 och nere till höger står kartnumret 6. Uppe till vänster om rubriken har (senare?) skrivits "Numero 10.".
2 Jfr SAOB F 694 FJÄLL, sbst.³.
3 Fel för Säby.