A15:15


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Weekholm Sochn och Grysta by


(Karttext:)

Åhls egor mötha
Vättby egor möthe
Dahlby egor mötha på denne sijdan
Prästegårds egor mötha

linda
Åker i fast linda medh enbyske2 öfwerwäxt.
Skog jordh
linda
Back stuga
Skogz jordh
linda
Skogz jordh
Skogz jordh
Skogz leera

Gierdz bake
Gierdz bake
gammal linda
Soldat torp till Dahlby

Hellsta engz fall möther
Flasta eng möther här.
Hästeboo eng till Ekholmen möther här

Grund jordh
Grund3
Tompta egor mötha
Hårdhwall i denne eng
som intet kan slåhs
för 4-skogh byske-4 skull
Fräkenbottn
linda
Sijdlända.
Sijdlända

Kalf och kåhl täppor till byn
??a?l stuga
Grysta by
Ny bygning

5-Sijdländ åker i linda-5
Sijd-lända
Kyrkwägen
linda
linda
grund åker i linda
grundh och moblanda leera
Godh betzmarck
6-Engz fiel-6 till Nykelögz torpet 3/4 tunland

Säby egor mötha här
Ekholms egor mötha

alnar
Scala ulnarum

Afmätt Anno 1692 in Julij
et Augustij af
Hans Barckhus


1 Uppe till höger står foliosidnumret 15 och nere till höger kartnumret 8.
2 Jfr SAOB B 4664 BYSKE sbst.¹.
3 Långt till vänster på kartan. Möjligen saknas därefter "jordh" av misstag.
4-4 Dvs. 'buskskog'; se SAOB S 4377 SKOGS-BYSKE.
5-5 Med rött bläck långt till vänster på kartan.
6-6 Jfr SAOB F 694 FJÄLL, sbst.³.