A15:17


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Weekholm Sochn och Säby


(Karttext:)

Grysta egor mötha här
Tompta egor mötha
Flasta egor
Hallsta egor mötha här
Ekholms egor mötha här
Ekholms egor mötha på denne sijdan
Häcklan Lacus

Flasta egor mötha här
Nafsta och Sohrby egor mötha
Prästegårds engzfiäll2 möther
Skarp3 hårdhwall
4-Röö dya-4.

linda
linda
lin<da>
linda
linda
Hårdhwall

Kyrckwägen
Måßbottn5
Backe i engen
Oduglig till åker

Åker i linda
lin<da>
Säby
Kåhl
Kåhl täppa
Kåhl täppa
Kåhl

Sijd-lända6
Moblanda
Moblanda
Back stuga

Gammal linda
Sijdlända5
lin<da>
Sijdlända5
Gammal linda
Gammal linda
linda
Gambal linda
Moblanda leera
Moblanda leera
Moblanda leera
linda
linda
lin<da>
linda
Back stuga

Back stuga
Gammal linda
Moblanda
Mölnar wreet
Sand bake
Moblanda leera
Såldat wreet
Wäderquarn till Ekholmen
Mölnarens wreet
Mölnar stuga
Wägen åth Ekholmen.

linda
Såldat stuga
Back stuga
Vthmarcken
linda
linda

Scala ulnarum

Afmätt Anno 1691 in September
                   af
          Hans Barckhus


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 17 och nere till höger kartnumret 9.
2 Jfr SAOB F 694 FJÄLL, sbst.³.
3 Dvs. 'mager, karg'.
4-4 Jfr SAOB R 4235 , sbst.² 1 och D 2413 DY.
5 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
6 Jfr SAOB S 2120 SID-LÄNDE.