A15:19


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Willberga Sochn och Kåhrsta
                       By


(Karttext:)

Prässtegårds engs teegh möther
Engsteegh till Kromsta Tyresta och Trässtegården i Litsleena mötha
Esta egor mötha på denne sijdan
2-Löös länd-2 jordh:

Esta egor mötha här
Prässtegårds engsteeg möther
Herrengen till Ekholmsunds kongsgårdh möther
Sisshammars wijk
Mählby och prästegårds egor mötha
Högby egor mötha här

Sijdlända:3
Hårdh-bruka
Sijdländ jordh:
Sijdländ jordh:
Grund jordh
Hårdhbruka leera
Betz haga uppkiörd till åker:
Sijdländ jordh:
Grund jordh
Tomptstycke som är åker till Numero 1: 2:
tompt
tompt
Kåhrsta by
Kåhl
tompt
Kalf tompter
Kåhl:
Hamp<->täppa
Sijdländ jordh
Sijdländ jordh:
Starrbottn

Afmatt4 Anno 1693 in Iunyo
                 af
        Hans Barckhus

Scala ulnarum


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 19 och nere till höger kartnumret 10.
2-2 Står troligen för en sammansättning som saknas i SAOB, men jfr L 1915 LÖS, adj. 23 och L 1634 -LÄND l. -LÄNDT, p. adj.¹.
3 Jfr SAOB S 2120 SID-LÄNDE.
4 Fel för -mätt.