A15:21


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Willberga Sochn och Råby sampt
                      Häßleby


(Karttext:)

Mählby egor
Torp till Högby
Höghby egor mötha här
Säby egor mötha
Lindsunda egor mötha här
Engsfall till Villlberga prästegård möther

Back stuga
Håra egor mötha här
Vallby egor mötha
Ågersta egor mötha här

Kalf täppa
Råby
Kalf täppa
Sijdländ linda hafwer warit åker
Linda duglig till åker
Linda duglig till åker

Hårdhwall
Sijd-lända2
linda
Sijdlän<->da2:

Hårdhwall
Hårdhwall
Sijdlanda3
Wägen åth Lööth so<c>hn:

Backstuga
Sijdlända
Kalftompt
Kåhl täppa
Linda
Kalf tompt
Hässleby
Kalf tompt
Soldag torp
Lööth
Har warit wreet till Numero 1
tvist4
Linda duglig till 5-hafwer land-5
Soldat torp

Skarpt odugligt till slåtter

alnar
Scala ulnarum


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 21 och nere till höger kartnumret 11.
2 Jfr SAOB S 2120 SID-LÄNDE.
3 Fel för -län-? Jfr SAOB S 2120 SID-LAND och SID-LÄNDE.
4 Sannolikt på en omstridd markremsa.
5-5 Ej helt säker upplösning av förkortningen, men sannolikt identiskt med SAOB H 590 HAVRE-LAND.