A15:33


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Boglösa Sochn och Boglösa by
                medh Säthegården


(Karttext:)

Allmenningen Sneden kallat, möther
Kiärrby egor mötha på denne sijdan
Hämsta egor mötha på denne sijdan
Hånungby egor mötha
Kroby egor mötha
Myrby egor mötha här

Skarpt odugligt till slåtter
Skarp wall
Skarp linda

linda
linda
linda
linda

Vthmarken

På denne tracht har warit koohage som har bestådt
af godh hårdhwals beet, och har hwarit af den
wijdd som af prichningen2 sees kan. Men
ligger nu alldeles öded till uthmarken.

Linda oduglig till åker
Åker till Numero 3 i fast linda
Tårp åker som ligger i fast linda

Vthmarken.
linda
linda
linda
linda
Skarp hårdhwall oduglig till hööslag
Åker i linda för hällgrund skull
Åker i linda

linda
linda
Smedz torpet
Back stuga
Godh jordh af leera
G?llstug backa
Dammar
Kalf hage
Såldat stuga

Skarp och oduglig till slåtter
Gammal hum-melgårdh
linda
linda
Dam
Dam
tompt
Trägården
Boglösa kyrkia
Klåckar stuga
Kalf tompt
trä gårdh
Kåhl
trägårdh
Boglösa by
Kalf tompt
Kåhl
tompt
Kåhl
Kalf tompter
Kåhl
Krog stuga
Kalf tappa3
Kors
Kåhl
Kåhl
Dam
Dam
Kåhl
Kåhl
Såldat åker
Skarp hårdwall oduglig till slåtter

Skattböndrens beetz haga till byn.
Wagen4 till Wallby sochn
5-Loos lända-5
gammal linda
5-Löös lända-5
Kalf haga som brukas till slåtter och är inräknadt i giärdz höö.
Häll
Häll
Kalf täppa till 4

Cron bondrens7 hagställe i byn.
8-Löös lända-8
linda
Löös
linda
linda
gammal linda
Sijdländ åker i linda
gammal linda
linda
9-Löös landa-9
Sijdländ åker i linda
linda
linda
Såldat stuga till Kiärby.
10-Löös lända-10
linda
Präste gårdz engz fall
oduglig mark till slåtter

Afmätt Anno 1692 in Iulij
            af
    Hans Barckhus

alnar
Scala ulnarum


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 33 och nere till höger kartnumret 17. Uppe till vänster har på snedden antecknats något som kanske ska uttydas "Utdr. 2. Riksdaler".
2 Otypiskt r, men jfr SAOB P 1827 PRICKA, v. IV 2 b.
3 Fel för täppa.
4 Fel för Wägen.
5-5 Fel för Löös-. Står troligen för en sammansättning som saknas i SAOB, men jfr L 1915 LÖS, adj. 23 och S 2120 SID-LÄNDE, sbst.¹.
6-6 Jfr föregående not.
7 Fel för bö-.
8-8 Jfr not 5.
9-9 la fel för lä. Jfr not 5.
10-10 Jfr not 5.