A15:37


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Litzleena sochn och Kromsta by


(Karttext:)

Skillinge egor mötha
Hallarby siöön2
Granebergz egor mötha

Kiählsta egor mötha
Åby egor mötha
Tyresta egor mötha

Skohlsta engztegar mötha
Horssta torp-egor mötha
Willberga by-egor
Hummelsta engztegar mötha

Tyresta engztegar mötha
Hårsta torpegor mötha
Esta eng möther
Engztegar till Litslena by mötha

Skillinge by
Skarp linda duglig till åker

linda
linda
löth
Sank måßbottn3 som är oduglig till engz-marck.
Sank dya
Sank myra

Såldat stuga
Måß-bottn3
åker i fast linda
fräken bottn
Linda som berättas i forna tijder har warit haga.
Kåhl täppa
Kalf tompt
Kalf tompt
Kromsta
Kalf tompt
linda
Kåhl
linda

Myra
gammal linda
linda
linda

Afmätt Anno 1691 in Iunij et Iulij
                     af
          Hans Barckhus

Scala ulnarum


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 37 och nere till höger kartnumret 19. Nedtill till höger har antecknats något som kanske ska uttydas "5. Riksdaler".
2 Utdikad, trol. i början av 1800-talet.
3 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.