A15:39


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Litzleena sochn och Östersta


(Karttext:)

Noppskiähls egor mötha
Engzfiällar Skrällinge Noppskiähl Furuby och Ramsta
Furuby engh möther

Härsta egor mötha här
Iuhrby egor mötha har2
Lundby eng möther

Sijd-lända
Quarn
Torp till Fuhrby
torp åker

Denne guhla linien och upp till
detta röör Numero 1 prätenderar
Östersta att willia gåå effter
sin båhlstadreen3.

linda
duglig till åker
Gammal skarp linda

Kåhl
4-Swijn wall-4
Kåhl
Östersta
Kalf tompt
Kalf tompt
Kalf täppor

Afmätt Anno 1691 in Iunij
               af
      Hans Barckhus

Scala ulnarum


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 39 och nere till höger kartnumret 20.
2 Fel för här.
3 Dvs. gränslinje el. dyl.; jfr SAOB B 3810 BOLSTADA-REN.
4-4 Med rött bläck.