A15:41


(Rubrik:)1

Trögdh häradh Hacksta sochn och Hacksta by


(Karttext:)

Skiär
Nackholmen
Hummel wijken

Eneby egor mötha
Skiöhrby egor mötha här
Engsteegar till Vnsta Ensta och Fiehlby mötha
Swins egor mötha
Vthjordh till Ähnsta möther

Dya
lööth
Backstuga

trägårdh
Kål täppa
trä<gårdh>
Hacksta by
Kalf tompter
Krydd gåhl
Kål täppa
Präste-lada
Torpstuga

Slåtter täppa
Swijnwall
Klåckar wreetn
Klåkar wreetn
Klåckar stuga
Hacksta kyrkia
Klåckarens åker i gerdet belägen
linda
linda

Afmätt in October Anno 1690
             af
      Hans Barckhus

alnar
Scala ulnarum


1 Uppe till höger på rubriksidan står foliosidnumret 41 och nere till höger kartnumret 21. Uppe till vänster står "Numero 12.". Nedtill på sidan står något som kanske ska uttydas "6. Riksdaler".