A15:45b


(Karttext:)1

Prästegårds egor mötha
Kroby egor mötha
Walby egor

Lind
Gammal linda
Linda som är duglig till åker
Linda som är en deel duglig till åker

Afmätt in Iulij Anno 1689
            af
    Hans Barckhus

Anno 1730. reviderad, med den anmärckning, som den 26 junij
ejusdem anni uti Konglig Landtmäteri contoiret är insinuerad worden.


1 Fortsättning söderut av föregående kartfaksimil (A15_69.html med A15:45a).